Informačný systém
Antivirus od ESET-u

Zabezpečovacie systémy

Veľa ľudí, spoločností a úradov má každoročne obrovské výdavky zapríčinené krádežou peňažných hotovostí a cenností, stratou z dôsledku požiaru alebo zničením. Zmyslom elektronických zabezpečovacích systémov je zabrániť vniknutiu nepovolanej osoby do chráneného priestoru, prípadne o vniknutí do takéhoto priestoru okamžite informovať. 

Nainštalovaním zabezpečovacieho systému budete mať Váš majetok pod dohľadom prostredníctvom mobilného telefónu alebo prepojením na profesionálnu strážnu službu. 

Zabezpečovací systém funguje na báze ústredne, ktorá vyhodnocuje prijaté signály a následne rozhodne o spustení poplachu. Súčasťou zabezpečovacieho systému je protipožiarny systém ktorý spolahlivo vyhodnocuje požiarnu situáciu a umožňuje minimalizovať prípadne škody na majetku.

Ponuka produktov a služieb

návrh riešenia zabezpečovacích systémov /drôtové, bezdrôtové, kombinované/
komplexná montáž, konfigurácia systémov a servisné činnosti
protipožiarne zabezpečenia

IceWarp

Zistiť viac
© ARSYLINE 2024
Upozornenie
Zavrieť